top of page

הי, שם

Yaniv Cogan
Yaniv Cogan

יניב כוגן

יניב כוגן הוא סטודנט למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, פעיל ברוזה מדיה, וחבר ההנהגה הארצית של תנועת עומדים ביחד

bottom of page