top of page

הי, שם

שתפו:

فداء شحادة | حِوارياتفيديوهات روزا
00:00 / 01:04

فيديوهات روزا

فيديوهات روزا

14.10.21

שתפו:

فداء شحادة | حِواريات

فداء شحادة | حِوارياتفيديوهات روزا
00:00 / 01:04

Natalie Alz

فيديوهات روزا

فيديوهات روزا

14 באוקטובר 2021

فيديوهات روزا

פרק מספר:

3

חדשות, דיווחים וסדרת כתבות על יוקר המחיה הכל בסרטונים קצרים שמתמקדים בנושא, מסקרים את האירועים ושמים זרקור על נושאים שונים בחברה הערבית.

האם אבו מאזן הוא הציוני האחרון?

אין אחדות ואין יציבות - להחליף את נתניהו

מה הוא מיטוט החמאס בשבילכם?

איך פועל הציר האיראני?

bottom of page