top of page

הי, שם

שתפו:

הכיבוש פנים רבות לומה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

4.2.22

שתפו:

הכיבוש פנים רבות לו

הכיבוש פנים רבות לומה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

!

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

4 בפברואר 2022

מה לעשות עכשיו

פרק מספר:

19

spotify
anchor
google podcasts
radiopublic
pocket casts
breaker

איך אפשר להתקדם לחברה צודקת, שוויונית וסולידרית בעולם שנראה צועד לכיוון ההפוך? שיחות על אקטואליה, תיאוריה פוליטית ומאבקים.

הר ברוקבק זה כאן

ההתאמה המגדרית הראשונה בארץ

האם בטלה היא ההיפך מעבודה? ראיון עם יואב רונאל

ישראל חייבת להגיב למתקפה האיראנית.

bottom of page