top of page

הי, שם

שתפו:

الطلاب العرب في الجامعات الاسرائيليهع نار
00:00 / 01:04

ع نار

ع نار

30.9.21

שתפו:

الطلاب العرب في الجامعات الاسرائيليه

الطلاب العرب في الجامعات الاسرائيليهع نار
00:00 / 01:04

!

ع نار

ع نار

30 בספטמבר 2021

ع نار

פרק מספר:

12

spotify
anchor
radiopublic
google podcasts
breaker

פודקאסט שבועי, שדן בנושאים "החמים" בחברה הערבית וכן נדבר בשפה המדוברת הפלסטינית בדיאלקטים שונים ובשפה הספרותית, מזוויות שונות ומרובות, ולפעמים גם נארח אורחים לדיון משותף.

איך מתעלל משרד האוצר במורי וילדי ישראל

כל הבחירות מוכיחות את מה שתמיד אמרנו.

קנדי עדיין חי וזו לא תאוריית קונספירציה

המלחמה בצפון בלתי נמנעת?

bottom of page