top of page

הי, שם

שתפו:

جرائم المحتل الصهيونيع نار
00:00 / 01:04

ع نار

ع نار

26.11.21

שתפו:

جرائم المحتل الصهيوني

جرائم المحتل الصهيونيع نار
00:00 / 01:04

!

ع نار

ع نار

26 בנובמבר 2021

ع نار

פרק מספר:

19

spotify
anchor
radiopublic
google podcasts
breaker

פודקאסט שבועי, שדן בנושאים "החמים" בחברה הערבית וכן נדבר בשפה המדוברת הפלסטינית בדיאלקטים שונים ובשפה הספרותית, מזוויות שונות ומרובות, ולפעמים גם נארח אורחים לדיון משותף.

מדוע נשרף הפסל של בן גוריון?

כשדיור הוא הכל חוץ מזכות

מה יפים הלילות הקסומים, הפיות והלהט"בים רוקדים

כמה - כמה במלחמת האחים הישראלית?

bottom of page