top of page

הי, שם

שתפו:

طيب شو فايدة الاحتجاجات والمقاومة السلمية؟ع نار
00:00 / 01:04

ع نار

ع نار

15.7.21

שתפו:

طيب شو فايدة الاحتجاجات والمقاومة السلمية؟

طيب شو فايدة الاحتجاجات والمقاومة السلمية؟ع نار
00:00 / 01:04

Unsplash

!

ع نار

ع نار

15 ביולי 2021

ع نار

פרק מספר:

2

spotify
anchor
radiopublic
google podcasts
breaker

פודקאסט שבועי, שדן בנושאים "החמים" בחברה הערבית וכן נדבר בשפה המדוברת הפלסטינית בדיאלקטים שונים ובשפה הספרותית, מזוויות שונות ומרובות, ולפעמים גם נארח אורחים לדיון משותף.

כשדיור הוא הכל חוץ מזכות

מה יפים הלילות הקסומים, הפיות והלהט"בים רוקדים

כמה - כמה במלחמת האחים הישראלית?

מי רוצה לגור במתחם קרל מרקס?

bottom of page