top of page

הי, שם

Dani Filc
Dani Filc

דני פילק

פרופסור דני פילק הוא רופא ומרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וחבר מזכירות תנועת "עומדים ביחד".

bottom of page