top of page

הי, שם

Open Site Navigation

על הנייר, מצב מערכת החינוך נפלא | שיחה 11

פרק מספר:

14.10.21

11

שתפו:

על הנייר, מצב מערכת החינוך נפלא | שיחה 11מה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

פרק שלישי בסדרה על נייר המדיניות החדש של ממשלת בנט-לפיד. מקריאת הנתונים, אפשר לחשוב שאנו חיים בפינלנד. איך משתמשים במספרים כדי להסתיר במקום להסביר את מצב מערכת החינוך. הקשיבו לשיחה על הבעיות בשטח של פערי שכר משמעותיים בין גברים לנשים, בין מורים מתחילים למורים לקראת פרישה, וגם על פערי תקציבים משמעותיים בין מגזרים. מהו יחס התקצוב בין תלמיד בחינוך הממלכתי-דתי לתלמיד בממלכתי-חילוני ולמגזר הערבי? בנוסף, מהלכים חיובים במשרד התחבורה ראויים למילה טובה. לקראת סוף הפרק נדבר על דרישות המתמחים ומצב מערכת הבריאות בישראל. הקשיבו והפיצו

witbd
spotify
anchor
google podcasts
radiopublic
pocket casts
breaker

איך אפשר להתקדם לחברה צודקת, שוויונית וסולידרית בעולם שנראה צועד לכיוון ההפוך? שיחות על אקטואליה, תיאוריה פוליטית ומאבקים.
كيف يمكن أن نتحرك نحو مجتمع عادل، قائم على المساواة والتضامن في عالم يبدو أنه يتحرك في الاتجاه المعاكس؟ أحاديث عن الشؤون الجارية والنظرية السياسية والنضالات.

bottom of page