top of page

הי, שם

שתפו:

בין הבחירות בצרפת למשבר הקואליציונימה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

14.4.22

שתפו:

בין הבחירות בצרפת למשבר הקואליציוני

בין הבחירות בצרפת למשבר הקואליציונימה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

!

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

14 באפריל 2022

מה לעשות עכשיו

פרק מספר:

29

spotify
anchor
google podcasts
radiopublic
pocket casts
breaker

איך אפשר להתקדם לחברה צודקת, שוויונית וסולידרית בעולם שנראה צועד לכיוון ההפוך? שיחות על אקטואליה, תיאוריה פוליטית ומאבקים.

ההתאמה המגדרית הראשונה בארץ

האם בטלה היא ההיפך מעבודה? ראיון עם יואב רונאל

איך ניצחנו בלי בכלל להרגיש

bottom of page