top of page

הי, שם

שתפו:

בין הקהילה החרדית להנהגה הפוליטית שלהמה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

18.5.22

שתפו:

בין הקהילה החרדית להנהגה הפוליטית שלה

בין הקהילה החרדית להנהגה הפוליטית שלהמה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

!

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

18 במאי 2022

מה לעשות עכשיו

פרק מספר:

30

spotify
anchor
google podcasts
radiopublic
pocket casts
breaker

איך אפשר להתקדם לחברה צודקת, שוויונית וסולידרית בעולם שנראה צועד לכיוון ההפוך? שיחות על אקטואליה, תיאוריה פוליטית ומאבקים.

בחנו את עצמכם: המדינה שלכם פשיסטית?

למה לסבול אם אפשר למות?

מה יותר סקסי מליפול על חרב

התאחדות סטונדטים א–פוליטית היא התאחדות סטודנטים ימנית?

bottom of page