top of page

הי, שם

שתפו:

בין הקהילה החרדית להנהגה הפוליטית שלהמה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

18.5.22

שתפו:

בין הקהילה החרדית להנהגה הפוליטית שלה

בין הקהילה החרדית להנהגה הפוליטית שלהמה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

!

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

18 במאי 2022

מה לעשות עכשיו

פרק מספר:

30

spotify
anchor
google podcasts
radiopublic
pocket casts
breaker

איך אפשר להתקדם לחברה צודקת, שוויונית וסולידרית בעולם שנראה צועד לכיוון ההפוך? שיחות על אקטואליה, תיאוריה פוליטית ומאבקים.

מדוע נשרף הפסל של בן גוריון?

כשדיור הוא הכל חוץ מזכות

מה יפים הלילות הקסומים, הפיות והלהט"בים רוקדים

כמה - כמה במלחמת האחים הישראלית?

bottom of page