top of page

הי, שם

שתפו:

مجتمع الميم بين المجتمع العربي والكنيستع نار
00:00 / 01:04

ع نار

ع نار

22.10.21

שתפו:

مجتمع الميم بين المجتمع العربي والكنيست

مجتمع الميم بين المجتمع العربي والكنيستع نار
00:00 / 01:04

Khader Abu Seif

!

ع نار

ع نار

22 באוקטובר 2021

ع نار

פרק מספר:

15

spotify
anchor
radiopublic
google podcasts
breaker

פודקאסט שבועי, שדן בנושאים "החמים" בחברה הערבית וכן נדבר בשפה המדוברת הפלסטינית בדיאלקטים שונים ובשפה הספרותית, מזוויות שונות ומרובות, ולפעמים גם נארח אורחים לדיון משותף.

ההתאמה המגדרית הראשונה בארץ

האם בטלה היא ההיפך מעבודה? ראיון עם יואב רונאל

איך ניצחנו בלי בכלל להרגיש

bottom of page