top of page

הי, שם

שתפו:

האפליה העדתית בחינוך החרדימה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

17.2.22

שתפו:

האפליה העדתית בחינוך החרדי

האפליה העדתית בחינוך החרדימה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

!

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

17 בפברואר 2022

מה לעשות עכשיו

פרק מספר:

21

spotify
anchor
google podcasts
radiopublic
pocket casts
breaker

איך אפשר להתקדם לחברה צודקת, שוויונית וסולידרית בעולם שנראה צועד לכיוון ההפוך? שיחות על אקטואליה, תיאוריה פוליטית ומאבקים.

כשדיור הוא הכל חוץ מזכות

מה יפים הלילות הקסומים, הפיות והלהט"בים רוקדים

כמה - כמה במלחמת האחים הישראלית?

מי רוצה לגור במתחם קרל מרקס?

bottom of page