top of page

הי, שם

שתפו:

האפליה העדתית בחינוך החרדימה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

17.2.22

שתפו:

האפליה העדתית בחינוך החרדי

האפליה העדתית בחינוך החרדימה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

!

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

17 בפברואר 2022

מה לעשות עכשיו

פרק מספר:

21

spotify
anchor
google podcasts
radiopublic
pocket casts
breaker

איך אפשר להתקדם לחברה צודקת, שוויונית וסולידרית בעולם שנראה צועד לכיוון ההפוך? שיחות על אקטואליה, תיאוריה פוליטית ומאבקים.

״אם אהבתנו חוטאת, החטא שייך לגן העדן״

תכלס, מה הם כבר יעשו לנו אלה?

לרגל הולנטיינז, מעין ויובל מתקנים את חיי האהבה שלכם

הצלת החטופים היא הצלת נשמתה של מדינת ישראל

إنقاذ المختطفين هو إنقاذ لروح دولة إسرائيل.

bottom of page