top of page

הי, שם

שתפו:

משברים וחדרים סגורים | עם לי ירון על ועידת האקלים העולמיתמה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

25.11.21

שתפו:

משברים וחדרים סגורים | עם לי ירון על ועידת האקלים העולמית

משברים וחדרים סגורים | עם לי ירון על ועידת האקלים העולמיתמה לעשות עכשיו
00:00 / 01:04

!

מה לעשות עכשיו

מה לעשות עכשיו

25 בנובמבר 2021

מה לעשות עכשיו

פרק מספר:

15

spotify
anchor
google podcasts
radiopublic
pocket casts
breaker

איך אפשר להתקדם לחברה צודקת, שוויונית וסולידרית בעולם שנראה צועד לכיוון ההפוך? שיחות על אקטואליה, תיאוריה פוליטית ומאבקים.

הר ברוקבק זה כאן

ההתאמה המגדרית הראשונה בארץ

האם בטלה היא ההיפך מעבודה? ראיון עם יואב רונאל

ישראל חייבת להגיב למתקפה האיראנית.

bottom of page